Zamówienia


okladkaCena książki – 40 zł
Cena przesyłki kurierskiej (na terenie Polski) – 15 zł

W celu otrzymania książki „Żywienie niskowęglowodanowe i suplementacja w ciąży” proszę przesłać e-mailem swoje dane:
Imię i nazwisko, adres, telefon.
Kurier dostarczy książkę i pobierze opłatę.
Wizyta kuriera zostanie poprzedzona wiadomością sms.
W przypadku nieobecności adresata kurier pozostawi awizo ze wskazaniem urzędu pocztowego gdzie przesyłka będzie oczekiwała na odbiór przez 7 dni.

Adres e-mail do zamówień i kontaktu z czytelnikami:
wydawnictwo@tomaszdangel.pl

Książka jest do nabycia w siedzibie Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa (Targówek).
Zapraszam w dni powszednie w godz. 8-15.

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Tomasz Dangel
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest wydawnictwo Tomasz Dangel. Oświadczam, że nie zatrudniam nikogo, kto miałby dostęp do tych danych. Wysyłką i korespondencją zajmuję się osobiście.
2) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia książki pt. Żywienie niskowęglowodanowe i suplementacja w ciąży. Zostaną wpisane na moją stronę „Elektroniczny Nadawca” (EN) Poczty Polskiej na postawie zawartej przeze mnie umowy.

Klauzula informacyjna Poczty Polskiej:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w EN jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 – 940 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki.
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
7. Źródłem danych osobowych jest nadawca przesyłek.
8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

3) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w mojej skrzynce e-mailowej do momentu uzyskania przeze mnie informacji z Poczty Polskiej, że przesyłka została odebrana. Następnie zostaną skasowane. Mój komputer posiada konieczne zabezpieczenia.
4) Informuję, że dane osób, które zamówiły, ale nie odebrały książki, wskutek czego nastąpił jej zwrot i obciążenie mnie dodatkowymi kosztami przez Pocztę Polską, będą archiwizowane wyłącznie w tym celu, aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.
5) W przypadku wystawienia faktury, jej kopia, zawierająca Pana/Pani dane osobowe, zostanie udostępniona firmie Biuro Rachunkowe Marfis Anna Młot, Warszawa ul. Osowska 18/26. 

6) Niektórzy czytelnicy mojej książki chcą utrzymać ze mną kontakt korespondencyjny w celu uzyskania dodatkowych informacji lub konsultacji żywieniowej. W takim przypadku będę zmuszony do archiwizacji korespondencji w moim komputerze. Oświadczam, że tego typu korespondencja jest objęta tajemnicą lekarską i nie zostanie udostępniona osobom trzecim bez Pana/Pani wiedzy i zgody.
7) Istnieje możliwość anonimowego zakupu książki w Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, Warszawa. Pozwala to na niknięcie powierzania mi danych osobowych.

Tomasz Dangel

PS Uważam, że relacje między ludźmi powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu i uczciwości, a ingerencję biurokratów w tę sferę za zbędną. T.D.